onsdag 27. august 2008

Perfektum - Spansk

Perfektum er verbtiden som brukes for å uttrykke at noe har skjedd. Denne verbtiden er sammensatt av et hjelpeverb (å ha / haber) i presens og et hovedverb som står i perfektum partisipp.

På spansk bøyer vi hjelpeverbet (haber) etter hvem som har utført handlingen. Haber bøyer vi på følgende måte:
(yo) he
(tú) has
(él / ella / usted ) ha
(nosotros / -as) hemos
(vosotros / -as) habéis
(ellos/ellas/ustedes) han

VIKTIG:
haber brukes bare som hjelpeverbet 'å ha', og må ikke blandes med verbet tener som betyr å ha i betydningen å eie noe.

Perfektum partisipp bøyes ikke men er likt i alle personene. Vi lager partisippen ved å først ta bort infinitivsendelsen (-ar, -er, -ir) slik at vi får en verbstamme (feks habl-, com-, viv-). Deretter legger vi til følgende endelser:
-ar-verb --> -ado (hablado, trabajado, estudiado
-er-verb --> ido (comido, comprendido, sido)
-ir-verb --> ido (vivido, discutido, salido)

Noen eksempler:
Jeg har spist = He comido.
Han har spist= Ha comido.
Vi har studert i Barcelona = Hemos estudiado en Barceclona
De har bodd i Frankrike = Han vivido en Francia

Noen verb har uregelmessig perfektum partisipp, mens hjelpeverbet er det samme som ved de regelmessige partisippene. Noen eksempler på det er:
decir --- dicho (sagt)
hacer --- hecho (gjort)
ver --- visto (sett)
escribir --- escrito (skrevet)
morir --- muerto (dødd)

Eksempler:
¿Qué ha dicho? = Hva har han sagt?
No he hecho los tareas = Jeg har ikke gjort oppgavene
Han visto une película interesante = De har sett en interessant film
Paula ha escrito una carta a su abuela = Paula har skrevet et brev til sin bestemor.

Men

Det er ikke alltid vi bruker perfektum på spansk når vi bruker det på norsk. Dette gjelder uttrykk med llevar (i kombinasjon med gerundium (-ando/-iendo)() og "hace+presens":
1) ¿Cuántos años llevas en Noruega? (Hvor mange år har du bodd i Norge?) Llevo diez años viviendo en Noruega/ Llevo diez años en Noruega. (Jeg har bodd 10 år i Norge (underforstått: og bor her fremdeles).
2) ¿Hace mucho tiempo que no lo visitas? (Er det lenge siden du har besøkt ham?) Si, hace un año que no lo visito. (Ja, jeg har ikke besøkt ham på et år.

2 kommentarer:

Unknown sa...

this is good tank you vary moch

Nathaniel Osvold sa...

Thank you vary moch 😂😂 you funny guy